Årsstämman den 8 maj

Styrelsen för GFBU har under året haft 8 styrelsemöten.

Alla styrelsemöten är öppna för medlemsföretagen och via hemsidan informerar vi om tid och plats.

Teman på möten har varit

  • Upphandlingar, i synnerhet den omfattande upphandling som gjordes av SKL Kommentus på uppdrag av 61 kommuner från Kiruna till Karlshamn.
    I denna upphandling tar Kommentus in i ”kostnad för administration och förvaltning av ramavtalet” 1,5% på fakturerat belopp från oss som utförare – vilket enligt deras egna uppgifter handlar om 15-20 miljoner/år(!)
    GFBU ifrågasätter denna ytterligare kostnad som ”upphandlingscentraler” innebär.
  • Diskrepansen mellan ambitionsnivån på nationell nivå till vad som sker i det individuella ärendet. Det stora projektet i SKL:s regi Psynken har mycket goda ambitioner i att samordna resurser kring barn och unga när det gäller ansvaret hos kommun och landsting, vi saknar dock de privata utförarnas delaktighet i utvecklingsarbetet.
  • Kvalitetsfrågan är ständigt aktuell i föreningen – både i hur den mäts och kontrolleras från myndighetshåll och vårt egna arbete med kvalitet i företagen.

Under har GFBU varit remissinstans i två utredningar:
Utredningen om tvångsvård för barn och unga
Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning

Ett tredje betänkande har precis kommit, där GFBU också är remissinstans
”Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga”
Förslagen går i korthet ut på ökad reglering och kontroll av familjehemsvården
samt inrättandet av två nya placeringsformer: behandlingsfamiljer och stödboende.

Vi är också inbjudna till IVO:s diaglogmöten som ska ske två gånger per år.

Vi haft en edlemsaktiviteter, en mycket uppskattad föreläsning om Grooming.
Jörgen Lindeberg berättade om sitt arbete vid Rikskriminalpolisen med utsatta, i första hand unga flickor, som kontaktas av män på nätet.
Idag har vi bjudit in Anders Magnusson som föreläser på temat:
”Läker tiden alla sår?”  är ett 90 minuters föredrag som ger dig inblick i ämnet sorg. Humor och allvar blandas med föreläsarens och åhörarnas egna erfarenheter.
Stockholm 2014-05-08
Styrelsen för GFBU genom Mia Hübinette

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.