Årsmöte GFBU

ONSDAGEN den 10 juni kl.13.00

Vi börjar eftermiddagen med årsmötesförhandlingar /se nedan

och därefter kl.14.00

har vi bjudit in Bi Puranen att ge oss en spaning för framtiden.

Ta med er medarbetare och kollegor från era arbetsplatser till Bondegatan 35.

Bi Puranen är generalsekreterare på World values survey, som gör globala mätningar om värderingar i Sverige och världen. Hon säger bland annat att vi är inte alls ”lagom” som vi tror, utan väldigt extrema i Sverige jämfört med resten av världen

För många år sedan deltog Bi Puranen vid den stora konferensen för behandlingsarbetare i Skövde. Inför 800 deltagare gjorde hon oss andlösa med sin spaning om ungas framtidstro. Hon ingöt hopp i våra  behandlingssjälar. 

Hur ser det ut idag? Finns det hopp om mänskligheten? Vi matas med elände, Syrien, flyktingströmmar, segregation, arbetslöshet, PISA- undersökningen? Mitt i allt detta ska vi ingjuta hopp i de unga och familjer vi arbetar gentemot. Vem ingjuter hopp i oss? Kom och ställ frågor till Bi. Vad tror hon om framtiden? Vem i hela världen skall vi lita på?
Det är stort att vi har lyckats få Bi till vårt årsmöte. Kom till mötet och bidra till en boostning inför framtiden

Sedan avslutas eftermiddagen med dryck och tilltugg!

osa mia.hubinette@magelungen.com senast den 5 juni

Det börjar närma sig årsmöte i GFBU och vi vill hitta dig som skulle vara intresserad av att sitta i styrelsen för GFBU (Goda företagare för barn och unga.)

Vi behöver dig som kan bidra med engagemang och nyfikenhet för de frågor som vi i branschföreningen tar del av, bidrar till och driver som t ex kvalitetsfrågor och upphandling, vi deltar i olika myndigheters dialogforum och är remissinstans för frågor som rör barn och ungdomsvården.

VI VILL GÄRNA SE JUST DIG SOM STYRELSEMEDLEM!
Hör av dig till torbjorn@svalnas.se som är valberedning,

eller kontakta någon av oss i styrelsen om du vill veta mera:

Birgitta Ärlund birgitta.arlund@attenda.se

Mia Garphult mia.garphult@framnasgruppen.se

Anna Fringel annafringel@edetsten.se

Margareta Winberg Johansson margareta.johansson.winberg@varljus.se

Mia Hubinette mia.hubinette@magelungen.com

Varmt välkomna!

styrelsen GFBU

Dagordning ÅRSMÖTE 10 juni kl. 13.00

 1. Fastställelse av röstlängd
 2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare
 3. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
 4. Styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomiska redovisning
 5. Revisorns berättelse
 6. Fråga om disposition av tillgängliga medel samt fastställande av balans- och resultaträkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fråga om avgifter samt arvoden till föreningens funktionärer
 9. Fråga om arvode till revisorer
 10. Val av styrelse och suppleanter (ordförande, sekreterare och kassör utses inom styrelsen)
 11. Val av två revisorer
 12. Val av valberedning under ett år
 13. Framställningar från styrelsen
 14. Motioner från medlemsföretag.
 15. Övriga frågor

Årsmötet avslutas.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.