Offentlighetsprincipen i offentligt finansierad privat utförd vård och omsorg samt utbildning inom vissa skol- och utbildningsformer”

Jag var idag på samrådet kring ”Offentlighetsprincipen i offentligt finansierad privat utförd vård och omsorg samt utbildning inom vissa skol- och utbildningsformer”  Direktiv från Regieringen 3 september 2015.

Närvarande var Famna, Vårdföretagarna, Svensk Vård, Fria Förskolor, Idéburna skolors riksförbund, Vuxenutbildning i samverkan.

Utredare är Sigurd Heuman, pensionerad jurist som lett en del tidigare utredningar. Han gav ett mycket sansat och bra intryck. Vi hade fått ett antal frågor innan mötet.

Sammantaget kan man säga att alla påpekade att vi är redan idag genomlysta på flera olika sätt genom olika tillsynsmyndigheter. Aktiebolagslagen och upphandlingar som kan ställa krav. Alla har meddelarskydd. Och att detta bara skulle innebära ökad administration som för många skulle bli förödande.  SH (utredaren) höll med om detta och tolkade uppdraget mer som att hitta en form för att få information än att få veta mer.

Det lyftes fram ett antal stora mer specifika svårigheter det rörde

  • Skyddade boenden med vilka det redan idag är stora bekymmer vid upphandlingar
  • Föräldrakooperativ där styrelser byts ut, styrelseprotokoll kanske har en annan utformning än för andra
  • Verksamheter som både är offentligt finansierade och insamlade medel – förstås en stor fråga för Famna
  • ”Rättshaverister”
  • Även om det kommer råda samma sekretess som skyddas av lagstiftningen fanns det exempel där det finns risk för den enskilde om det ska vara offentligt. SH ville gärna ha fler konkreta exempel på detta

Frågan kring avgränsningar kom upp med jämna mellanrum. SH sa här att det inte går att använda sig av storlek på företag, omsättning eller driftsform. En svår nöt att knäcka.

Vid pennan Birgitta Ärlund

 

 

Det var ett bra möte och där vi kände att vi blev lyssnade på och hade en sådan samsyn.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.