Nytt verksamhetsår i GFBU

Den 12 april var det årsmöte i GFBU

Verksamhetsberättelse 10 juni 2015 – 12 april 2016

GFBU har under verksamhetsåret 2015-2016 totalt 17 medlemsföretag
Under verksamhetsåret 2015-2016 har föreningen haft 7 styrelsemöten.

Vi har under året varit remissinstans avseende ett antal utredningar

  • Barn och ungas rätt vid tvångsvård
  • Offentlighetsprincipen i offentligt finansierad privat utförd vård och omsorg samt utbildning inom vissa skol- och utbildningsformer
  • Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om HVB

Vi var med i förberedande möten kring arbetet med standadisering av HVB som initierats av SIS och Svenska vård. Vi valde dock att inte vara med i det fortsatt arbetet utan prioriterar andra arenor för GFBU:s medverkan för att arbeta för kvalitet och professionalitet. Som till exempel

  • ett antal dialogmöten på IVO med olika teman – bla kring tillsyner och tillstånd.
  • Pågående dialogmöten anordnade av Socialdepartementet och regeringens nationella samordnare för den sociala barn och ungdomsvården; Cecilia Grefve
  • Vi har arrangerat en medlemsaktivitet, som var mycket uppskattad
    Från gråzon till regnbågens färger – vår resa mot HBTQ-certifiering” Jeanette Peretic från Westsura ABT-boende berättade om sitt arbete med HBTQ-certifiering.

På årsmötet valdes följande styrelse
för verksamhetsåret 2016-2017

Omval:

Mia Hübinette, Magelungen
Birgitta Ärlund, Attendo
Anna Fringel, Edetsten
Susanne Sahlberg, Krica

Nyval:

Anderas Dahl Framnäsgruppen
Francoise Bordenave, Sofiaängen
Vladislav Viddi, Vårljus

Vi har haft vårt första styrelsemöte där vi la upp tider för höstens Styrelsemöten
samt en medlemsaktivitet till preliminärt i oktober
Plats Bondegatan 35, (Magelungen)

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna då våra styrelsemöten är öppna

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.