Medlemsaktivitet den 15 november – ”Save the date”

Vi har bjudit in Manólis Nymark, jurist och expert på hur den nya dataskyddsregleringen påverkar oss inom vårt verksamhetsområde.

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den kommer att innebära stora förändringar i hur vi hanterar personuppgifter. I stort sett kommer alla företag och organisationer att påverkas. Vi behöver skapa nya rutiner och uppdaterade system för att följa lagstiftningen och undvika risken att råka ut för stränga böter. Den nya förordningen innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter och tydligare krav på ansvarig ledningsnivå.

Manólis Nymark kommer att orientera om nyheterna i det nya regelverket och vilka skyldigheter man ska iaktta vid behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen ställer högre krav på dem som behandlar enskildas personuppgifter, oavsett verksamhet. Vikten av regelefterlevnad understryks av höga vitessanktioner för dem som inte efterlever regelverket. Samtidigt kommer många av de registerförfattningar som finns idag att fortsatt gälla. De innehåller skyldigheter som ibland går längre än dataskyddsförordningen, och även begränsningar av rättigheterna i förordningen. Som exempel kan nämnas lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och patientdatalagen. Vidare kommer dataskyddsförordningen att kompletteras i Sverige av en ny dataskyddslag

Manólis är jurist och certifierad inom både informationssäkerhet och dataskyddsförordningen. Han har bred erfarenhet från vård- och omsorgssektorn och har tidigare arbetat vid bl.a. Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och tidigare Rikspolisstyrelsen.__

Välkommen den 15 november kl. 15.00 till Bondegatan 35
OSA mia.hubinette@magelungen.com  senast den 13 november

 

 

>

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.