Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan sökas av företag som verkar för sund konkurrens på en öppen marknad. Medlemsföretagens huvudprocess finns
inom området behandlings- och förändringsarbete för barn och unga.

Företagen i branschföreningen strävar efter att
personalen har högskolekompetens och adekvat vidareutbildning samt kontinuerlig
kompetensutveckling. Metoderna som används i verksamheterna ska utgå från
forskning och beprövad erfarenhet inom arbetsområdet.

Medlemsföretagen kan vara privata företag, stiftelser eller företag som ägs av kommuner, landsting, kommun- eller kommunalförbund.
Verksamheten drivs av juridisk person, med ordnad ekonomi och som uppvisar
transparens genom publicerade årsredovisningar.

Kostnaden för medlemskap utgörs av en startavgift om 5,000.- kr, samt löpande årsavgift om 2,000.-.  Årsavgift tas inte ut samtidigt som startavgift.

 

Kommentarer inaktiverade.