Medlemsaktivitet den 15 november – ”Save the date”

Vi har bjudit in Manólis Nymark, jurist och expert på hur den nya dataskyddsregleringen påverkar oss inom vårt verksamhetsområde.

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den kommer att innebära stora förändringar i hur vi hanterar personuppgifter. I stort sett kommer alla företag och organisationer att påverkas. Vi behöver skapa nya rutiner och uppdaterade system för att följa lagstiftningen och undvika risken att råka ut för stränga böter. Den nya förordningen innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter och tydligare krav på ansvarig ledningsnivå.

Manólis Nymark kommer att orientera om nyheterna i det nya regelverket och vilka skyldigheter man ska iaktta vid behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen ställer högre krav på dem som behandlar enskildas personuppgifter, oavsett verksamhet. Vikten av regelefterlevnad understryks av höga vitessanktioner för dem som inte efterlever regelverket. Samtidigt kommer många av de registerförfattningar som finns idag att fortsatt gälla. De innehåller skyldigheter som ibland går längre än dataskyddsförordningen, och även begränsningar av rättigheterna i förordningen. Som exempel kan nämnas lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och patientdatalagen. Vidare kommer dataskyddsförordningen att kompletteras i Sverige av en ny dataskyddslag

Manólis är jurist och certifierad inom både informationssäkerhet och dataskyddsförordningen. Han har bred erfarenhet från vård- och omsorgssektorn och har tidigare arbetat vid bl.a. Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och tidigare Rikspolisstyrelsen.__

Välkommen den 15 november kl. 15.00 till Bondegatan 35
OSA mia.hubinette@magelungen.com  senast den 13 november

 

 

>

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Medlemsaktivitet den 15 november – ”Save the date”

Tack för igår och välkomna till ett nytt GFBU-år

Ny styrelse för 2017-2018 är

Anna Fringel, Edetsten 
Susanne Sahlberg, Krica
Birgitta Ärlund, Attendo
Francoise Bordenave, Sofiaängen
Annette Ritari, Vårljus
Andreas Dahl, Framnäsgruppen
Mia Hübinette, Magelungen

Styrelsemöten är öppna för alla medlemmar 
Hjärtligt välkomna för information, diskussion och nätverkande
Vi kommer att lägga upp datum för styrelsemöten  på vår FB-sida

https://www.facebook.com/godaforetagare/

Efter årsmötet höll Birgitta Ärlund, Attendo och Margareta Johansson Winberg, Vårljus ett uppskattat seminarium om det pågående arbetet med att göra en standardisering av HVB-hem. Stort tack till er!

Och ett extra tack till Margareta som lämnar sin styrelsepost efter många års idogt arbete!
Tack – och njut av ledighet!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Tack för igår och välkomna till ett nytt GFBU-år