Tack för igår och välkomna till ett nytt GFBU-år

Ny styrelse för 2017-2018 är

Anna Fringel, Edetsten 
Susanne Sahlberg, Krica
Birgitta Ärlund, Attendo
Francoise Bordenave, Sofiaängen
Annette Ritari, Vårljus
Andreas Dahl, Framnäsgruppen
Mia Hübinette, Magelungen

Styrelsemöten är öppna för alla medlemmar 
Hjärtligt välkomna för information, diskussion och nätverkande
Vi kommer att lägga upp datum för styrelsemöten  på vår FB-sida

https://www.facebook.com/godaforetagare/

Efter årsmötet höll Birgitta Ärlund, Attendo och Margareta Johansson Winberg, Vårljus ett uppskattat seminarium om det pågående arbetet med att göra en standardisering av HVB-hem. Stort tack till er!

Och ett extra tack till Margareta som lämnar sin styrelsepost efter många års idogt arbete!
Tack – och njut av ledighet!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Tack för igår och välkomna till ett nytt GFBU-år

Årsmöte den 9 maj kl.14.00

och därefter

kl 15.00 En genomgång av det Standardiseringsarbete av HVB som pågår.

Birgitta Ärlund, Attendo och Margareta Johansson Winberg, Vårljus som bägge sitter i kommittén för standardiseringen,  berättar om arbetet

Vi står inför stora utmaningar på kort och lång sikt. Mycket sker i omvärlden som direkt eller indirekt påverkar oss. Genom en svensk standard kan vi skapa tydlighet och förbättra kvaliteten i vården och omsorgen för klienter, vårdgivare och kunder.

Sedan september 2015 arbetar SIS (Swedish Standard Institut) med  att ta fram en svensk standard för kvalitetssäkring av HVB. I kommittén för detta arbete ingår vårdgivare, intresseorganisationer, kommuner och myndigheter.

Standarden är tänkt att användas för att:

  • ställa krav på de utförare som utför tjänster
  • förtydliga ansvarsförhållanden
  • användas som beställningsunderlag
  • styra och leda organisationer som är delaktiga i processerna
  • följa upp och analysera verksamheterna
  • ge underlag för internt förbättringsarbete och utvecklingsarbete

Som vanligt avslutar vi med vin och tilltugg. Där du får möjlighet att mingla med kollegoer

Välkomna till Bondegatan 35

Osa. mia.hubinette@magelungen.com senast den 4 maj!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte den 9 maj kl.14.00