Upprättelseutredningen

”Det ska aldrig hända igen…….!”                  Upprättelseutredningen

Det är GfBU:s paroll för det närmaste verksamhetsåret. Vi syftar naturligtvis på upprättelseutredningen som avslutas i dagarna och på de övergrepp som skett i samhällets (och vårt) hägn.
Vi vill hjälpa till!

Det ska GFBU:s medlemsorganisationer göra genom:

Uppvaktning på socialdepartementet (skedde i juni 2011). Vi ville förmedla att vi vill hjälpa till och att vi ska ta vår del av ansvaret, dvs borga för att utveckla kvalitet inom vården. Här ger GFBU:s stadgar den inriktningen vilket vi förmedlar till departementet

– Vi kartlägger kvalitetssystemen inom medlemsorganisationerna. Finns det skäl till att arbeta fram likadana?

-Med samma syfte, vi kartlägger brukarenkäter i syfte att utarbeta likartade för alla verksamheter.

-Vi verkar för placerade barns skolgång utifrån upprättelseutredningen utifrån den kartläggning som tillsynen i Barnutredningen kom fram till. Placerade barn har ofta bristfällig skolgång men vi vet att skolan är en kraftfull salutogen faktor…Hur ska vi som utförare arbeta för att placerade barn får minst lika goda möjligheter som icke-placerade….

-GFBU har anmält sig till SKL projekt ”psynk” om att delta i projektet. Hemsida http://modellomraden.skl.se/
Avvaktar mera information om vårt deltagande från SKL.

-Kvalitetsledning SOSFS 2011:9  MEDLEMSMÖTE!
Vad innebär de nya bestämmelserna för våra verksamheter? Vi anordnar en utbildningsdag kring kvalitetsledning den 12 december på Bondegatan 35.
Läs mer

-Vi planerar deltagande på Internationell socialarbetarkonferens i sommar i Stockholm. Temat ska handla om ovan paroll
http://www.icsw.se/konferenser-seminarier/stockholm-2012/

Kommentarer inaktiverade.