Utredningen om tvångsvård för barn och unga

I denna utredning är vi remissinstans
Utredningen leds av Håkan Ceder och ska redovisa ett betänkande i mars 2014.

Utredningen ska se över LVU ur ett barnrättsperspektiv, men har också till uppgift att utreda ett antal specifika frågor, bl.a. kraven på familjehem och HVB, de särskilda befogenheterna vid de statliga ungdomshemmen och tvångs- och begränsningsåtgärder vid andra HVB. Se direktiven i bifogad fil.

 

>

Kommentarer inaktiverade.