Vårt syfte

Goda företagare för barn och unga (GfBU)
är en  branschförening för företag som bedriver förändringsarbete, behandling och vård av barn och unga.

Branschföreningens syfte är att verka för seriositet, kunskap och kvalitet inom verksamhetsområdet. GfBU skall verka för att företagen inom föreningen arbetar efter goda etiska värderingar och aktivt verkar för att främja kvalitet, forskning och utveckling.

Branschföreningen skall också verka för att bli en stark samarbetspartner och bollplank till kommuner, landsting och andra myndigheter när det gäller övergripande vårdideologi samt ekonomi- och upphandlingsfrågor.

Kommentarer inaktiverade.